KU Rollerski 550x90px

Suomen Maastohiihto ry:n tiedote koskien doping-näytteen tutkimista

Suomen Maastohiihto ry:n lähettämä tiedote koskien doping-näytteen tutkimista.

SUOMEN MAASTOHIIHTO ry - TIEDOTE 14.11.2011

Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry antaa lajiliitolle tiedon positiivisista dopigtestituloksista. Tämän jälkeen urheilijalla ja lajiliitolla on mahdollisuus pyytää B-näyteen analysointia. Mahdollisen B-näytteen analysoinnin tuloksen jälkeen urheilija ja lajiliitto antavat ADT:n valvontalautakunnalle selvityksensä asiasta.

ADT:n itsenäinen ja riippumaton valvontalautakunta käsittelee ja ratkaisee sille esitettävän näytön perusteella, onko kyseessä urheilun säännöstöjen vastainen dopingrikkomus sekä antaa lausuntonsa seuraamuksesta. Tämän jälkeen lajiliitto päättää mahdollisista seuraamuksista.

Suomen Maastohiihto ry pitää erittäin tärkeänä, että pyritään selvittämään, mikä on totuus julkisuudessa olleessa dopingrikkomusepäilyssä. Vastuu asian selvittämisestä on ADT:n valvontalautakunnalla.

Suomen antidopingsäännöstön mukaan dopingrikkomuksesta päättävän organisaation on tiedotettava julkisesti päätöksestään viimeistään kaksikymmentä (20) päivää sen jälkeen, kun se on tehnyt päätöksensä dopingrikkomusta koskevassa asiassa.

Suomen antidopingsäännöstön mukaan lajiliiton ja sen edustajien on pidettävä saamansa tiedot salassa, kunnes lajiliitto saa julkisesti tiedottaa asiasta.

Suomen Maastohiihto ry ei voi Suomen Antidopingsäännöstön määräyksistä johtuen toistaiseksi tiedottaa asiasta enempää.

langrenn.com Sweden United-States-of-America Germany France italy

Kuuntele uusin Latu Podcast

ulvang banneri