KU Rollerski 550x90px

Juha Lallukka kiistää kasvuhormonin käytön

Lallukka080309ah introJuha Lallukka kiistää kasvuhormonin käytön ja pyytää Suomen Antidopingtoimikunnan hallitukselta selvitystä siitä, kuka tai mikä taho on vuotanut asian julkisuuteen Suomen antidopingsäännöstön vastaisesti.

Lallukka080309ahJuha Lallukka. Kuva: Hemmersbach/NordicFocus Juha Lallukka kiistää asianajajansa Hannu Kalkaksenvälityksellä lähettämässään tiedotteessa kasvuhormonin käytön ja pyytää Suomen Antidopingtoimikunnan hallitukselta selvitystä siitä, kuka tai mikä taho on vuotanut asian julkisuuteen Suomen antidopingsäännöstön vastaisesti.

Ohessa tiedote kokonaisuudessaan:
****************************

Suomen antidopingsäännöstön 14.4.4. § mukaan ADT:n ja Hiihtoliiton "edustajien on pidettävä saamansa tiedot salassa kunnes asianomainen antidopingorganisaatio on julkistanut asian". Juha Lallukka on jättänyt selvityspyynnön Suomen Antidopingtoimikunnan hallitukselee siitä, kuka tai mikä taho on vuotanut asian julkisuuteen Suomen antidopingsäännöstön vastaisesti.

Asian kuitenkin tultua julkisuuteen jo käsittelyn ollessa kesken, Juha Lallukka vahvistaa, että hänen dopingtestinsä A- ja B-näyte ovat positiivisia kasvuhormonin osalta ja häntä epäillään dopingrikkomuksesta. Juha Lallukka kuitenkin kiistää käyttäneensä testituloksista löytynyttä kasvuhormonia urheilu-uransa aikana. Siten positiiviselle testitulokselle täytyy olla jokin muu syy ja asian selvitystyö on edelleen kesken.

Juha Lallukka tulee antamaan selvityksensä asiasta Suomen Antidopingtoimikunnan valvontalautakunnalle Suomen antidopingsäännöstön 7 § mukaisesti

Helsingissä 16. päivänä marraskuuta 2011

Juha Lallukka

***************************

langrenn.com Sweden United-States-of-America Germany France italy

Kuuntele uusin Latu Podcast

ulvang banneri