Vapaaehtoistyö ansaitsee arvostuksen

Seuratoiminnan tulevaisuus 2020 -neuvottelukunta käynnisti työnsä 11. marraskuuta SLU-talolla. Vilkkaassa keskustelussa nousi esiin paljon haasteita ja mahdollisuuksia.

Seuratoiminnan tulevaisuus 2020 -neuvottelukunta käynnisti työnsä 11. marraskuuta SLU-talolla. Vilkkaassa keskustelussa nousi esiin paljon haasteita ja mahdollisuuksia.

Yksi esiin nousseista teemoista oli vapaaehtoistyö ja sen tulevaisuus. Vapaaehtoistyötä tehdään paljon mutta työ on entistä enemmän projektiluontoista. Vaikka seuratoiminta ammattimaistuu, palkatut työntekijät eivät korvaa vapaaehtoistyötä, vaan antavat toimijoille mahdollisuuden keskittyä olennaiseen.

Seurojen erilaisuus nähtiin tärkeänä ja vaalittavana asiana myös tulevaisuudessa. Erilaisilla seuroilla on erilaiset haasteet, jolloin tukitoimienkin tulisi olla räätälöityjä.

Sekä järjestöissä että opetus- ja kulttuuriministeriössä nähtiin tärkeänä tukea ruohonjuuritason toimintaa. Tukirakenteitakin tarvitaan ja nykyjärjestelmää tulee kehittää paikallista toimintaa tukevaan suuntaan.

Neuvottelukunnan työn tavoitteena on pohtia ja muodostaa näkemys siitä, millaista seuratoiminta on tulevaisuudessa ja miten sitä tuetaan. Tulevaisuuspohdintaan tullaan kutsumaan mukaan kaikki asiasta kiinnostuneet. Lisätietoja saa vastuuhenkilöiltä.

>>Seuratoiminnan neuvottelukunta

SLU tiedottaa

Kuuntele uusin Latu Podcast

ulvang banneri