Olympiakomitea valittaa takaisinperinnästä korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Kuvituskuva. Kuva: NordicFocus

Kuvituskuva. Kuva: NordicFocus

Olympiakomitean hallitus käsitteli kokouksessaan 13.12.2018 Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä koskien Olympiakomitean vuoden 2014 valtionavustusten osittaista takaisinperintää.

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi keväällä 2016 päätöksen periä Olympiakomitealta valtionavustuksia takaisin 435 000 euroa sisältäen korot. Kesäkuussa 2016 Olympiakomitea teki oikaisupyynnön osaan ministeriön esittämästä kokonaissummasta. Elokuussa 2016 ministeriö hylkäsi Olympiakomitean oikaisupyynnön. Hallinto-oikeudelle 9.9.2016 jättämässään valituksessa Olympiakomitea vaati hallinto-oikeutta kumoamaan OKM:n päätöksen ja oikaisemaan takaisinperittäväksi määräksi korkeintaan 215.388,91 euroa.

Hallinto-oikeus antoi 27.11.2018 päätöksen Olympiakomitean vuoden 2014 valtionavustuksien osittaisesta takaisinperinnästä. Hallinto-oikeus alensi takaisinperittävää määrää 30 791 eurolla, kun Olympiakomitean jättämän valituksen mukaan alennuksen olisi pitänyt olla noin 190 000 euroa.

Olympiakomitean hallitus päätti 13.12.2018 valittaa takaisinperintäpäätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hallitus näki, että valituksessa esitetyt näkemykset luottamuksensuojasta ja oman varainhankinnan tuottojen vaikutuksesta avustuksiin ovat periaatteellisia koko liikunnan ja urheilun oikeusturvan kannalta.


Premiumsport.fi

ulvang banneri