Norjan huippujohtajat harjoittelevat selvästi enemmän kuin ruotsalaiset kollegat

Birkebeiner-tapahtumat ovat muoti-ilmiö Norjan yritysjohtajien keskuudessa. Kuva: Laiho/NordicFocus

Birkebeiner-tapahtumat ovat muoti-ilmiö Norjan yritysjohtajien keskuudessa. Kuva: Laiho/NordicFocus

Norjalaisten ja ruotsalaisten työntekijöiden kunnossa ei ole suurtakaan eroa, mutta vastaavasti norjalaiset huippujohtajat urheilevat huomattavasti enemmän kuin ruotsalaiset johtajat. Tämä käy ilmi Xtra personellin teettämästä vuosittaisesta tutkimuksesta.

Xtra personell on pohjoismaiden johtavia henkilöstövuokraukseen ja työnvälitykseen keskittyviä yrityksiä ja teettävät vuosittain tutkimuksia työelämään liittyen. Tutkimuksessa käy ilmi, että norjalaisten ja ruotsalaisten työntekijöiden fyysisessä kunnossa ei ole suurtakaan eroa, mutta sen sijaan tuplasti enemmän norjalaisia huippujohtajia kuin ruotsalaisia, harjoittelee vähintään neljä kertaa tai enemmän viikossa. Vastaavasti on myös enemmän ruotsalaisia huippujohtajia kuin norjalaisia, jotka eivät harjoittele laisinkaan. Näin yleisesti ottaen norjalaiset huippujohtajat ovat paremmassa fyysisessä kunnossa kuin ruotsalaiset kollegansa.

Norjan huippujohtajista 18 % harjoittelevat viikoittain neljä kertaa tai enemmän, kun taas 9,4 % heistä ei harjoittele lainkaan. Ruotsalaisjohtajista 9,5 % harjoittelee neljä kertaa tai enemmän viikossa ja kokonaista 15,5 % ei harjoittele lainkaan. On myös mielenkiintoista havaita, että Ruotsin huippujohtajat harjoittelevat yleisesti vähemmän kuin heidän työntekijänsä tai alemmat johtajat, kun taas Norjassa ei ole suurta eroa johtajien ja työntekijöiden välillä. Ylipäätään norjalaisten ja ruotsalaisten työntekijöiden välillä ei ole suurta eroa. Lisäksi Norjan huippujohtajista 73 % voisi ajatella harjoittelevansa enemmän, kun ruotsalaisilla johtajilla tämä luku on 65 %.

– Huippujohtajana oleminen on erittäin vaativaa työtä ja siihen liittyy myös korkeaa työstressiä ja uskallan väittää, että tämä on helpompi käsitellä, mikäli on paremmassa fyysisessä kunnossa. Tutkimuksemme osoittavat, että norjalaiset huippujohtajat ovat tästä enemmän tietoisia kuin ruotsalaiset. Samanaikaisesti myös mediatietoisuus ja niin kutsuttu "Birken-trendi" (viitaten Norjassa järjestettävän Birkebeiner-tapahtumien äärettömään suosioon myös norjalaisten yritysjohtajien joukossa) norjalaisten johtajien joukossa voivat selittää tätä harjoittelueroa norjalaisten ja ruotsalaisten välillä. En uskalla väittää, että harjoittelu tekee paremman johtajan, mutta uskon ehdottomasti, että hyvä fyysinen kunto antaa paremmat eväät "kestämään" ja hallitsemaan huipputöiden mukanaan tuomat vaatimukset, Xtra personellin hallintojohtaja Hanne Zimmermann sanoo.

Tutkimus osoittaa myös, että lähes joka toinen norjalainen työntekijä (46,6 %) on tyytyväinen omaan fyysiseen kuntoonsa pitäen sitä hyvänä tai erittäin hyvänä, kun taas vain yksi kymmenestä (10,6 %) arvioi oman kuntonsa huonoksi tai erittäin huonoksi. Haastatelluista 72,5 % harjoittelee vähintään kerran viikossa ja kolmasosa harjoittelee 2-3 kertaa viikossa ja 17 % harjoittelee neljä kertaa tai enemmän viikossa. Tutkimuksen mukaan naiset ovat aktiivisempia kuin miehet. Miehistä 13,4 % ei harjoittele lainkaan, kun naisilla vastaava luku on 8,8 %. Työntekijöistä seitsemän kymmenestä haluaisi harjoitella enemmän.

– Koen, että terveys ja harjoittelu ovat "in" tällä hetkellä. Me näemme esimerkiksi mieletöntä mielenkiintoa hiihto- ja pyöräilytapahtumia kohtaan. Samalla kuitenkin luulen, että osa yliarvioi oman kuntonsa, uskon että enemmän kuin joka kymmenes norjalainen on huonossa kunnossa. Isoin haaste on saada ne, jotka eivät harjoittele lainkaan, harjoittelemaan edes vähän. Pari kertaa viikossa riittää takaamaan riittävän hyvän fyysisen kunnon. Tärkeintä on löytää fyysinen harjoitusmuoto ja aktiviteetti, jossa itse viihtyy, sanoo vastaavasti hiihdon olympiavoittaja ja maailmanmestari ja viime sunnuntain Jizerska Padesatkan voittanut Team Xtra personellin Anders Aukland.

Tutkimus tehtiin lokakuussa 2012 ja 1013 ihmistä haastateltiin puhelimitse. Olisi mielenkiintoista selvittää, millaisia tuloksia vastaavanlainen tutkimus Suomessa toisi esille. Mitä mieltä Hevoskuurin lukijat ovat tästä, kuinka suomalaiset pärjäävät norjalaisiin ja ruotsalaisiin verrattuna?

Lähde: Xtra.no