Urheiluseuroja tuetaan jatkossa tehokkaammin ja tavoitteellisemmin

Vuonna 2020 urheiluseuratoiminta on arvostettua, tunnettua ja yhteinen asia johon on imua. Seuroissa on miljoona liikkujaa ja urheilijaa, 700 000 vapaaehtoistoimijaa sekä 6000 ammattilaista vahvistamassa seuratoiminnan laatua ja tukemassa vapaaehtoisten työtä.

Vuonna 2020 urheiluseuratoiminta on arvostettua, tunnettua ja yhteinen asia johon on imua. Seuroissa on miljoona liikkujaa ja urheilijaa, 700 000 vapaaehtoistoimijaa sekä 6000 ammattilaista vahvistamassa seuratoiminnan laatua ja tukemassa vapaaehtoisten työtä.

Järjestöjen tiiviimpi yhteistyö seuratoiminnan laadun kehittämisessä alkoi SLU:n johdolla vuodenvaihteessa. Tavoitteena oli laatia kevään aikana SLU:n kevätkokoukselle esitys seuratoiminnan tavoitetilasta 2020, jonka pohjalta luodaan toimenpiteitä seurojen avuksi ja tueksi.

Tavoitteissa haetaan selkeää kasvua mm. liikkujien, vapaaehtoisten ja ammattilaisten määrässä. On selvää, että tavoitteet vaativat toteutuakseen myös tehokkaita toimenpiteitä.

- Määrien lisäksi tavoittelemme myös sitä, että kun Tohmajärvellä urheiluseura haluaa kasvattaa aikuisten liikkujien määrää seurassa, seuratoimijat löytävät nopeasti ja helposti avun, jolla pääsee eteenpäin, SLU:n kehitysjohtaja Sirpa Korkatti kuvaa.

Jos tavoitteet hyväksytään, niiden toteutumiseksi laaditaan suunnitelma toimenpiteistä sekä kuvaus aikatauluista, resursseista ja eri toimijoiden rooleista. SLU:n, Nuoren Suomen ja Kuntoliikuntaliiton perustama uusi liikunnan kattojärjestö tulee jatkossa johtamaan kokonaisuutta. Tulevia toimenpiteitä voisivat olla esimerkiksi Seuratoiminnan kehittämistuen uudistaminen, urheiluseuran help-desk, valmiiden toimintakonseptien rakentaminen esim. matalan kynnyksen ryhmille, yhteisöllisyyden vahvistamiselle sekä seurojen ja liikuntatoimijoiden yhteisille vaikuttamisfoorumeille paikallisesti.

- Muuttuvassa toimintaympäristössä seurat elävät haastavaa vaihetta. Samalla tavalla meidän, jotka tuemme ja palvelemme urheiluseuroja, täytyy uudistaa toimintatapojamme, linjaa Korkatti.

Seurat vaalivat yhteisöllisyyttä

Yhteisiä tavoitteita on muokattu kevään aikana erilaisten kohtaamisten, haastattelujen ja kyselyjen pohjalta. Yksi tärkeimmistä toimista oli keväällä tehty seuratoimijakysely, johon vastasi ennätykselliset 1 800 urheiluseuratoimijaa.

- Kyselyssä nousi esiin erityisesti se, kuinka tärkeää on vaalia seuratoiminnan yhteisöllisyyttä myös tulevaisuudessa. Lisäksi seurat toivoivat apua mm. seurayhteistyöhön, paikallistason vaikuttamiseen. Kysely nosti esiin myös seuratoimijoiden huolen nuorten liikkumattomuudesta, Korkatti kertoo.

Liikuntajärjestöjen yhteisistä tavoitteista päätetään SLU:n kevätkokouksessa 12. kesäkuuta. Päätösesitys yhteisistä tavoitteista löytyy kokonaisuudessaan täältä.

SLU:n Seuratoiminnan laadun kehittäminen:

www.slu.fi/laatuaseuratoimintaan

- SLU

Kuuntele uusin Livigno2Levi Podcast

Yritys

Julkaisija:
W Sportsmedia AB
Bruksgatan 36Z
263 39 Höganäs
Sweden

Content manager:
Petri Ikävalko
petri.ikavalko@wsportsmedia.com

Mainostaja, lataa mediakorttimme täältä.