Liikunta ehkäisee ikääntymisen aiheuttamaa lihaskatoa

93-vuotias Tollef Sverdrup hiihti viiime vuonna Birkebeirrennetin 54 kilometriä. Kuva: Laiho/NordicFocus

93-vuotias Tollef Sverdrup hiihti viiime vuonna Birkebeirrennetin 54 kilometriä. Kuva: Laiho/NordicFocus

Ikääntyessä ihmisen lihasmassa vähenee ja korvautuu side- ja rasvakudoksella. Tästä on haittaa monin eri tavoin, sillä esimerkiksi liikkuminen vaikeutuu ja kaatumiset lisääntyvät lihaskontrollin heikentymisen seurauksena. Lisäksi lihasmassan vähentyminen aiheuttaa heikkouden tunnetta ja saattaa vaikeuttaa arkiaskareista selviytymistä.

{akeebasubs *}Tutkimuksia ikääntymisen mukanaan tuomista haitoista liikuntaelimistön kannalta on tehty paljon, mutta niissä on melkein aina seurattu liikunnallisesti passiivisten vanhusten kokemia muutoksia. Viime vuosina on kuitenkin havahduttu tutkimaan myös sitä, vaikuttaako ikääntyminen samoilla tavoin liikunnallisesti aktiivisen henkilön elimistön toimintakykyyn ja terveyteen.

Valtameren toiselta puolen kantautuu lohdullisia uutisia ikääntymisen ja lihaskadon yhteyksistä. Pittsburghin yliopiston tutkimuksen mukaan kroonisen liikunnan avulla voisi olla mahdollista ehkäistä lihaskatoa pitkälle vanhuuteen. Vertailtaessa veteraaniurheilijoiden jalkojen massaa samanikäisten liikuntaa harrastamattomien vanhusten lihaksistoon havaittiin selvä ero liikunnallisesti aktiivisten ja passiivisten henkilöiden välillä. Veteraaniurheilijoiden reisilihaksen lihasmassa ja rasvakoostumus ei juuri eronnut nuorten urheilijoiden vastaavista, ainoastaan ihonalaisrasvakerroksessa oli eroja näiden välillä. Sen sijaan liikuntaa harrastamattomien lihasmassassa oli havaittavissa selvää vähentymistä ja korvautumista sidekudoksella.

Tuloksia tulkitessa havaitaan, että huolimatta säännöllisestä liikunnasta on hyväksyttävä se tosiasia, että osa lihasmassasta häviää. Lihasmassan häviäminen tällöin ei kuitenkaan johdu itse ikääntymisestä, vaan pikemminkin muuttuneista liikuntatottumuksista, kuten vaikkapa rajoittuneista liikeradoista tai mäkijuoksun vähentymisestä. Myös Ontarion yliopiston tutkimus vahvistaa samaa sanomaa. Tutkijat havaitsivat, että iän mukanaan tuoma lihaskato on yhteydessä lihasten käyttämiseen. Mitä enemmän käytät jalkojasi, sitä vähemmän niiden lihaksisto heikkenee. Samaa ei voi sanoa ylävartalosta, joten kannattaa muistaa, ettei esimerkiksi pelkkä juokseminen riitä ehkäisemään lihaskatoa muun vartalon alueelta.

Tässä onkin pohdittavaa veteraaniurheilijoille, jotka haluavat säilyttää hyvän kuntonsa ja toimintakykynsä mahdollisimman pitkään: liikkuvuusharjoittelu ja kokonaisvaltainen liikunta eri lajeja yhdistellen kehittää monipuolisesti eri osa-alueita ja mahdollistaa hyvän terveyden ja toimintakyvyn pitkälle vanhuuteen. Myös onnettomuuksien ja kaatumisten riski pienenee ja sairastelut vähenevät kun liikuntaelimistöstä pidetään hyvää huolta.

-Ida Heikura
Lähteet:
Wroblewski, AP., Amati, F., Smiley, MA., Goodpaster, B. & Wright, V. 2011. Chronic Exercise Preserves Lean Muscle Mass in Master Athletes. The Physician and Sportsmedicine. 39, 172-178.{/akeebasubs}

{akeebasubs !*}{/akeebasubs}