Ympäristö huomioitu Valio-Jukolassa

Ympäristön huomioiminen on tärkeässä osassa 16.-17.6. Vantaalla järjestettävän Valio-Jukolan järjestelyissä.

Ympäristön huomioiminen on tärkeässä osassa 16.-17.6. Vantaalla järjestettävän Valio-Jukolan järjestelyissä. Kilpailulle on tehty oma ympäristöohjelma, joka kokoaa tapahtuman keskeiset ympäristövaikutukset ja näiden pienentämiseen tähtäävät toimenpiteet.

- Ympäristöohjelman ensisijainen tarkoitus on toimia järjestäjien oppaana ja suunnitelmana ympäristönäkökohtien huomioimiseksi. Tavoitteena on järjestää Valio-Jukola mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja huomioiden laajasti koko kilpailun ympäristövaikutukset, Valio-Jukolan ympäristöpäällikkö Erkka Ryynänen kertoo.

Valio-Jukolassa kiinnitetään erityisesti huomioita kasvillisuuden ja maaperän kulumisen ehkäisyyn ja alueen eläinten vähäiseen häiritsemiseen. Ympäristön näkökulmasta tärkeää on myös toimivien liikennejärjestelyjen suunnittelu ja joukkoliikenteen suosiminen. Lisäksi järjestäjät panostavat toiminnassaan tehokkaaseen jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen, ympäristöystävällisten energia- ja materiaalivalintojen suosimiseen sekä kokonaisvaltaiseen kulutuksen pienentämiseen.

- Hyvään, ympäristön huomioivaan lopputulokseen päästään erityisesti toimimalla tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Muun muassa maanomistajiin ollaan aktiivisesti yhteydessä ja heiltä kerätään tietoa luonnon ja omaisuuden suojelusta, Ryynänen sanoo.

Sijainti etu ja haaste

Valio-Jukolan kilpailukeskuksen sijainti kaupungin välittömässä tuntumassa Hakunilan urheilupuistossa on sekä etu, että haaste.

- Huoltoetäisyydet niin ravintolan kuin jäte- ja muiden kuljetusten osalta ovat poikkeuksellisen lyhyet. Esimerkiksi sähköverkko sekä vesihuolto eivät edellytä merkittäviä lisärakenteita. Sijainti pääkaupunkiseudulla tarjoaa myös ainutlaatuisen tilaisuuden hyödyntää joukkoliikennettä kilpailijoiden, katsojien ja järjestäjien liikkumiseen. Näin voidaan vähentää liikenteestä syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä, Ryynänen toteaa.

Jätteen määrään voidaan vaikuttaa eniten Jukolan viestin suunnitteluvaiheessa tehdyillä valinnoilla ja hyvällä ohjeistuksella. Tavoitteena on mm. jätteiden tehokas lajittelu sekä keittiön puolella että yleisöalueella. Lisäksi rakenteissa hyödynnetään ensisijaisesti kierrätettävää tai vuokrattavaa materiaalia ja uuden materiaalin hankintaa pyritään rajoittamaan.

Ympäristön kannalta kilpailukeskuksen sijainti asettaa järjestäjälle myös haasteita, sillä alueella sijaitsee arvokkaita ja suojeltavia luontokohteita. Kilpailumaasto sijaitsee suurelta osin Sipoonkorvessa, mikä on yksi merkittävimmistä rakentamattomista metsäalueista pääkaupunkiseudun läheisyydessä.

- Osa kilpailualueesta sijaitsee keväällä 2011 perustetun Sipoonkorven kansallispuiston alueella, mikä on huomioitu järjestelyissä. Viranomaistahojen suositusten lisäksi ratasuunnittelua ovat ohjanneet luontoselvitykset, joissa on eritelty kilpailumaaston arimmat ja arvokkaimmat luontokohteet, Ryynänen kertoo.

>> Lue lisää: http://www.jukola.com/2012/yleista/ymparistoasiat/

- Valio-Jukolan tiedotus

KRV20 Kestavyysurheilu Helmikuu 2020 550 x 350


Kuuntele uusin Latu Podcast

Premiumsport.fi

ulvang banneri