Kuukauden kirja: Aktiiviliikkujan venyttelytekniikat

Riku Aalto, Lasse Seppänen ja Ari-Peka Lindberg: Aktiiviliikujan venyttelytekniikat (2014)

Riku Aalto, Lasse Seppänen ja Ari-Peka Lindberg: Aktiiviliikujan venyttelytekniikat (2014)

Viime vuonna julkaistu teos Aktiiviliikkujan venyttelytekniikat voisi yhtä hyvin olla nimeltään jotain sen suuntaista kuin "omatoimisen lihashuollon aapinen" tai "liikkuvuus- ja lihashuolto". Näin siksi, että kirja sisältää paljon perinteisestä venyttelykäsityksestä poikkeavia harjoitteita ja lihashuolto-ohjeita.

Staattisten venytysten sijaan mukana on paljon toiminnallisia liikkuvuusharjoitteita ja liikesarjoja, joissa kehoa lähestytään kokonaisuutena, eikä yksittäisten venytysten kautta yksityiskohtina. Nykyisellä nimellään Aktiiviliikkujan venyttelytekniikat teos modernisoi ja venyttää vanhaa venyttelykäsitettä nykypäiväisen monipuolisemman lihashuoltokäsityksen mukaiseksi.

Kirjassa on ohjeistettu paljon eri venytyksiä, mutta perinteisten venytysten kuvallinen opasosio vie kirjan 140 sivusta vain 32. Enemmän sivuja on omistettu toiminnallisille liikkuvuusharjoitteille, joita on jaettu eri osioiksi: "Käytännön harjoitteet", "Myofaskiaalisten jatkumoiden kokonaisvaltainen kolmiulotteinen liikkuvuus" ja lopussa annetaan lisäksi toteutusvalmiina toiminnallinen liikkuvuusharjoitusohjelma ja neuvoja lihashuollon trendivälineen Foam rollerin käyttöön.

Ohjeet ovat pääosin selkeitä, joskin uusien liikkeiden kokeileminen ja opetteleminen kirjasta vaatii aina ensin hakemista, lukeminen ja liikkuminen kun eivät onnistu samaan aikaan ja monikohtaiset ohjeet eivät pysy mielessä uusia liikkeitä opetellessa. Suurin osa on kuitenkin yksinkertaisia harjoitteita. Luvussa "Käytännön harjoitteet" käydään läpi kropan tavallisimpia jumikohtia ja liikkeiden ohella esitellään, mistä huono asento ja kireys usein johtuu, sekä miten se ilmenee. Ainoastaan tässä osiossa oli joitakin liikkeitä, joita oli tekstin ja yhden kuvan perusteella vaikea siirtää käytäntöön. Niitä täytyy etsiä kehollisesti vähän useampaan kertaan.

Viime vuosina mediassa on nostettu esille argumentteja venyttelyn hyötyjä vastaan ja pohdittu jopa, onko venyttelystä haittaa. Aktiiviliikkujan venyttelytekniikat huomioi keskustelun ja vastaa siihen omalta osaltaan. Yksi huomiotta jäänyt seikka on teoksen mukaan se, ettei venyttelyn tavoitteita ole huomioitu ja venyttelijälle itselleenkin ne saattavat olla miettimättä. Onko tarkoitus palautua, lisätä liikkuvuutta vai kuntouttaa jotain paikkaa? Sillä on merkitystä oikeanlaisen venyttely- ja liikkuvuusharjoittelun löytämisen kannalta ja siihen teoksen alkuosassa on panostettu paljon selventämällä fysiologian perusteita kansankielisesti ja esittelemällä eri venyttelytekniikoita ja niiden käyttötarkoituksia. Hurjalta kuulostavat "myofaskiaaliset jatkumot" ja "kokonaisvaltainen kolmiulotteinen liikkuvuus" saavat selkeät selitykset, vaikka aivan teoksen alussa teksti saattaa ehkä olla aloittelevalla kuntoilijalle vaikeaa.

Kirjan ansioksi on laskettava, ettei se hehkuta ja saarnaa venyttelyn kaikkivoipaisuudesta ja ihmeellisyydestä, kuten yhden asian oppaissa joskus voi käydä. Päinvastoin, Aktiiviliikkujan venyttelytekniikat korostaa alussa venyttelyn olevan vain yksi pieni osa kokonaisuudesta. Säännöllistä venyttelyä tärkeämpää on hoitaa kuntoon levon ja rasituksen oikea suhde, sekä hyvä ravitsemus. Sitten voi keskittyä yksityiskohtiin, kuten venyttelyyn.

Aktiiviliikkujan venyttelytekniikat -kirjan ovat kirjoittaneet Riku Aalto, Ari-Pekka Lindberg ja Lasse Seppänen. Sen on julkaissut Docendo.

- Outi Hytönen