Kuukauden kirja: Huippu-urheiluvalmennus. Teoria ja käytäntö päivittäisvalmennuksessa

Huippu-urheiluvalmennus tarjoaa lähes 700 sivun paketin asiantuntijoiden kirjoittamaa valmennustietoutta.

Huippu-urheiluvalmennus tarjoaa lähes 700 sivun paketin asiantuntijoiden kirjoittamaa valmennustietoutta.

Tuntuu mahdottomalta idealta tiivistää pätevästi kaikkien lajien valmennukseen liittyvää tietoutta samaan pakettiin, mutta mahdollista se näyttää olevan. Näin todistaa suomalaisten asiantuntijoiden teos Huippu-urheiluvalmennus.

Aivan pieneen pakettiin kaikesta kertominen ei mahdu ja Huippu-urheiluvalmennuksella (VK-kustannus, 2016) onkin mittaa lähes 700 sivua. Teos käsittää valmennuksen perusteet, joita voi hyödyntää kaikissa lajeissa.

Kirja alkaa urheilijanpolun ja urheilijaksi kasvamisen käsittelyllä. Lapsuudesta ja nuoruudesta ylipäätään kerrotaan paljon erillisinä kappaleina läpi koko kirjan. Sen merkitys ja kasvuun liittyvien herkkyyskausien huomioiminen harjoittelussa nähdään merkittävänä osana urheilu-uraa. Valmentajien ohella nämä kappaleet tarjoavat mielenkiintoisen näkökulman liikunnanopettajille, kasvattajille ja kaikille lasten ja nuorten parissa toimiville.

Seuraavissa luvuissa käsitellään harjoittelun fysiologisia ja biomekaanisia perusteita, ravitsemusta ja urheilupsykologiaa. Suurimman osan saavat erilaisten ominaisuuksien harjoittamisen perusteet sekä lajianalyysit. Lajianalyyseissä näytetään, miten muodostaa kokonaiskuva tietyn urheilulajin vaatimuksista ja rakentaa harjoittelu analyysin perusteella.

Teoksen lopussa käsitellään vielä vuoristoharjoittelua, teknologian hyödyntämistä valmennuksessa, palautumista ja ylikuormitusta sekä terveydenhuoltoa. Kustakin aihealueesta ei voi tietenkään olla yleisteoksessa kovin yksityiskohtaisesti, mutta asiantuntevat kirjoittajat ovat taitaneet erinomaisesti olennaisen osoittamisen.

Kirjan kattaus on laaja, mutta parin aihealueen puuttumisen vuoksi sen anti on kauniin teoreettisella tasolla, siellä, missä kaikki suunnitelmat näyttävät helpolta ja teoria siirtyy mutkitta käytäntöön. Urheilijanpolusta ja akatemiajärjestelmästä kyllä kirjoitetaan, mutta sittenkin jää käsittelemättä urheilun ja ihmisen muun elämän yhdistäminen. Kirjassa oletetaan, että huippu-urheilija voi toimia ammattilaisena. Totuus kuitenkin on, että aivan terävintä kärkeä lukuun ottamatta suomalaiset huipulle tähtäävät aikuisten sarjan urheilijat harjoittelevat usein puoliammattilaisina. Urheilijan taloudellisen tilanteen ratkaisun, arjen ja kovan tason harjoittelun yhdistämiselle olisi hyvin voinut omistaa yhden luvun. Mutta teos perustuu tieteelliselle tiedolle ja kokonaisuuden hallinta ei ole vielä tieteellisen tutkimuksen aiheeksi noussut.

Ja toinen aihe: koska kirja on suunnattu ensisijaisesti valmentajille, olisi tärkeä pohtia myös mitä on hyvä valmentajuus, mitä valmentajuus ylipäätään tarkoittaa, entä miten kehittyä valmentajana.

huippu urheiluvalmennus

Antti Meron, Ari Nummelan, Sami Kalajan ja Keijo Häkkisen muodostaman päätoimituskunnan lisäksi kirjan kirjoittamiseen on osallistunut 62 muuta asiantuntijaa liikuntatieteiden alalta. Vaikka kirjoittajia on paljon, lukujen välillä ei ole häiritsevästi päällekkäisyyttä eli samat asiat eivät kertaudu luvusta toiseen.

Kestävyysurheilun pariin vihkiytyneillekin voi monessa kohdassa olla hyötyä muiden urheilulajien ja valmennuksen tuntemuksesta. Esimerkiksi nuorten valmentajan on tärkeää ymmärtää eri lajin parista toiseen siirtyvän nuoren taustaa ja harjoituspohjaa. Entä jos urheilijan kehitys pysähtyy? Voisiko uusia ärsykkeitä ja ideoita löytyä helpommin, jos valmentaja tuntee eri lajien vaatimuksia ja harjoitustapoja?

Huippu-urheiluvalmennus on erinomaisesti toimitettu, siististi ja havainnollisesti kuvitettu. Selkeän sisältöjaon ansiosta sen käyttäminen ja halutun tiedon löytäminen on helppoa. Valmentajien ohella kirjan sisältö on kiinnostavaa luettavaa myös urheilijalle.

- Outi Hytönen