Kuukauden kirja: Urheilijan mieliharjoittelu

Urheilijan mieliharjoittelu -kirjasta löytyy paljon ohjattuja harjoituksia.

Urheilijan mieliharjoittelu -kirjasta löytyy paljon ohjattuja harjoituksia.

Urheilijan mieliharjoittelu on Satu Pusan ja Heikki Pusan uusi mentaalivalmennuksen opas.

Neljään osaan jaetussa kirjassa laajimman osaston muodostavat ajattelun ohjaamiseen opettavat harjoitukset. ”Se, mitä ajattelet ja miten ajattelet, on merkityksellistä. Urheilussakin mieli pelaa tähtiroolin.”

Harjoitusosiosta löytyy käytännöllisiä ja toiminnallisiakin ohjeita oman mielen hallinnan kehittämiseen. Tunteita ja ajatuksia voi oppia sulkemaan verhon tai tarvittaessa vaikka panssariseinän taakse. Kysymysten avulla opitaan eläytymään onnistumisen hetkeen ja ottamaan siitä voimia nykyhetkeen. Pusat käsittelevät myös mm. itseä ja omia arvoja koskevien uskomusten merkitystä, stressin hallintaa, tunnetilojen seuraamista, vahvistamista ja heikentämistä sekä jännityksen merkitystä ja valjastamista positiiviseksi voimaksi.

Harjoitukset on kuvattu hyvin selkeästi ja jo niitä lukiessa muodostuu vahvoja mielikuvia. Harjoituksia on 80 sivun verran ja niistä tekijät suosittelevat etsimään itselle sopivat muodot. Mentaalivalmennuksen teoriapuolta kirja ei juuri sisällä, vaan pääpaino on nimenomaan käytännön harjoituksissa.

Keskeisimpänä taitona Pusat pitävät rentoutumista, jolle on omistettu kirjan kolmas luku. Rentoutumisen merkityksen pohtimisen jälkeen kirja tarjoaa erilaisia rentoutus- ja mielikuvaharjoituksia, joita voi suorittaa ohjatusti tai itsenäisesti.

Teos on suunnattu urheilijoiden ohella valmentajille, vanhemmille ja oikeastaan kaikille. Suuri osa harjoituksista sopii sellaisinaan tai on sanamuotoja muuttamalla sovellettavissa kaikille elämän alueille.

Erityisesti kirjan kaksi ensimmäistä osaa ovat nuoren urheilijan vanhemmille tärkeää tekstiä. Lukujen nimet ovat ”Urheilun viitoittama elämäntie” ja ”Onnistunut valmentautuminen”. Niissä käsitellään liikunnan riemun säilyttämistä urheilun muuttuessa tavoitteelliseksi ja vanhempien roolia urheilijan uralla. Jos ei jaksa laajemmin perehtyä nuoren urheilijan psyykkiseen puoleen, niin nämä 54 sivua ovat erinomainen ja ajatuksia herättävä tiivistelmä!

Urheilijan mieliharjoittelu -kirjan voit hankkia itsellesi Premiumsportista.

- Outi Hytönen