Kuukauden kirja: Yhteinen flow

Yhteinen flow pohtii porukassa esiintyviä flowtiloja. Hiihtokuva; NordicFocus

Yhteinen flow pohtii porukassa esiintyviä flowtiloja. Hiihtokuva; NordicFocus

Leena Matikan uudessa teoksessa pohditaan, miten ryhmän tai joukkueen yhteistä flowta voi edistää.

Uusi kirja on luontevaa jatkoa Matikan aiemmalle teokselle Flow. Anna mennä ja onnistu (Docendo, 2013), jossa analysoitiin, onko flowtilaan pääsemistä mahdollista edistää omin toimin. Matikka on psykologian tohtori ja tituleeraa Yhteisessä flowssa itseään "elämänlaadun ja onnellisuuden tutkijaksi".

Yhteisessä flowssa luodaan aluksi katsaus flowtutkimukseen, joka on keskittynyt lähinnä yksilöllisten flowkokemusten analysointiin. Tavallisesti flowsta puhutaankin yksilöllisenä kokemuksena, joten tarpeellinen kohta teoksessa onkin selvittää, mitä ylipäätään tarkoittaa yhteinen flow. Sitä voidaan kutsua myös sosiaaliseksi flowksi, ryhmäflowksi tai yhteisesti koetuksi flowksi. Tutkimusten mukaan flown saavuttaminen on kuitenkin yllättäen helpompaa ryhmässä kuin yksin.

Kirjan loppuosassa on kirjoitettu auki tutkija Keith Sawyerin nimeämät kymmenen edellytystä ryhmäflown synnylle. Kymmenen konkreettista kohtaa antavat vinkkejä oman ryhmän flown edistämiseen. Ne ovat teoksen mielenkiintoisinta antia ja osin erilaisia kuin Matikan aiemmassa teoksessa erittelemät yksiön flowhun pääsemistä edistävät tekijät.

Flow on kokemuksena niin ohimenevä ja tavoittamattoman tai hallitsemattoman tuntuinen, että on avartavaa lukea, miten tieteessä on pystytty mallintamaan sen tekijöitä. Yhteinen flow käsittelee asiaa ytimekkäästi. Kirjassa on vain 76 sivua, mutta niiden aikana ehtii herätä paljon ajatuksia esimerkiksi seuran tai joukkueen yhteisen hengen ja flown edistämisestä. Tutkimukset kertovat, että tunteet tarttuvat! Lopun lähdeluettelosta löytyy lisälukemistoksi vinkkejä asiasta innostuville.

Kestävyyslajeissa tavoitteet ovat pääosin yksilösuorituksissa. Mitä hyötyä yhteisestä flowkokemuksesta voi olla yksilöurheilijalle? Leena Matikka pohtii sitä ja ryhmäflown saavuttamisen keinoja päivän plussajutussa.

Yhteinen flow on oiva joululahjaehdokas valmentajille, ryhmien ohjaajille ja myös urheilijoille, jotka haluavat toimia aktiivisesti joukkuehengen kohottamisessa ja yhteisten tavoitteiden puolesta.

- Outi Hytönen