Kestävyyslajien yhteistyöhanke jatkuu, kuluvan vuoden teemoina kilpailuun valmistautuminen, terveyden edistäminen ja vuoristoharjoittelu

Kuvituskuva. Kuva: NordicFocus

Kuvituskuva. Kuva: NordicFocus

KIHU:n, Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön, Pajulahden valmennuskeskuksen ja Kisakallion valmennuskeskuksen välinen yhteistyö jäyttäytyi viime syksynä muun muassa yhteisinä valmennusiltoina, jotka striimattiin myös Kestävyysurheilu.fi:n tv-osiossa. Hankkeessa mukana olevat tahot tiedottavat, että yhteistyöhanke jatkuu vuoden 2018 aikana.

Hankkeen ensimmäisen vuoden pääasioita olivat lajien tiedon keruu ja jakaminen, sekä kestävyyslajien yhteisen suunnan löytäminen tekemisen kautta.

Vuoden 2017 miniseminaarien esitysten ja lajiliittokyselyjen vastausten perusteella kuluvan vuoden 2018 hankkeen pääteemoiksi ovat valikoituneet harjoittelun seuranta (sisältäen kilpailuun valmistautumisen), terveyden lisääminen ja vuoristoharjoittelu. Näistä teemoista työstetään yhteistä suomalaista toimintamallia ja osaamista eteenpäin.

Hankkeeseen liittyvä materiaali, esimerkiksi viime vuoden miniseminaarien materiaali, löytyy osoitteesta kestavyys.fi. Miniseminaarit jatkuvat myös ensi syksynä, jolloin aiheena on harjoittelun seuranta.

Harjoittelun seurantajärjestelmien kehittäminen on välttämätöntä, jotta suomalaista kestävyysvalmennusta voidaan kehittää. Täydellinen seurantajärjestelmä sisältää harjoittelupäiväkirjan ja itse harjoittelun seurannan lisäksi testauksen, harjoittelukuormituksen ja kilpailutulosten sekä terveyden seurannan.

Tulevissa seminaareissa kestävyyslajit esittelevät kukin yhden urheilijatapauksen harjoitteluanalyysiä. Miniseminaariajankohdat ovat: ma 24.9., ma 1.10. ja ma 15.10.2018.

Terveyden edistäminen ja vuoristoharjoittelu asialistalla

Kestävyyslajeilla on yhteisiä terveyteen liittyviä haasteita, kuten erityisesti nuoria naisia koskeva syömishäiriöihin, kuukautishäiriöihin ja osteoporoosiin liittyvät kysymykset (female athlete triad). Terveyden edistäminen -teeman puitteessa vuoden 2018 aikana pyritään luomaan toimintamalli, jolla em. häiriöitä voidaan ennalta ehkäistä ja sitä kautta vähentää suomalaisessa kestävyysurheilussa. Aiheesta on perustettu työryhmä Olympiakomitean vastuulääkäri Maarit Valtosen johdolla.

Kuluvan vuoden kolmas teema korkealla harjoittelu on monen kestävyysurheilijan ohjelmassa jo nyt, mutta voidaanko yhtenäisellä järjestelmällä parantaa vuoristoharjoittelusta saatavaa hyötyä? Yhteisen järjestelmän avulla voitaisiin tehostaa yksilöllistä seurantaa sekä antaa tukea korkean paikan harjoittelun suunnitteluun ja toteutukseen. Vuoden 2018 aikana tehdään suunnitelma vuoristoharjoittelun seurantajärjestelmästä Suomessa, haetaan rahoitusta ja aloitetaan systemaattinen harjoittelun ja kuormituksen seuranta ja tutkimus. Aihetta työstävät Kihun Ari Nummela ja Helsingin Urheilulääkäriaseman Juha Peltonen.

Pajulahden Kestävyysseminaari järjestetään ma-ti 26.-27.11.2018, teemana "Kestävyyslajien yhteisistä haasteista toimenpiteisiin". Käsiteltävinä pääaiheina ovat terveyden lisääminen ja korkeanpaikan harjoittelu, joista työstetään yhteistä suomalaista toimintamallia.

Syksyn miniseminaareista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Miniseminaarin ohjelmaa korjattu. Viimeinen seminaaripäivä on muutettu maanantaihin 15.10.


Kuuntele uusin Latu Podcast

ulvang banneri